Mierzyn - meteo

Automatyczna stacja pogodowa Mierzyn-meteo z dostępem on-line
Image

Skąd pomysł na stację?

Stacja pogodowa Mierzyn - meteo ma służyć mieszkańcom jako wskaźnik aktualnych warunków atmosferycznych w Mierzynie.

W ostatnich latach w Mierzynie zdarzały się ulewne deszcze, powodujące podtopienia, zalania a nawet powódź.  Ze względu na zmiany klimatu nasilają się zjawiska o charakterze lokalnym, które nie zawsze są w pełni uwzględniane przez istniejące stacje meteo.

Dlatego pomysł na mierzyńską stację meteo - udostępniającą na bieżąco dane meteorologiczne wprost z Mierzyna i gromadzącą te dane dla ich porównania i analizy.

Najważniejsze aspekty działania stacji pogodowej

Urządzenie obsługujące Mierzyn-meteo to internetowa stacja automatyczna średniej klasy, typu PWS (Personal Weather Station - osobista stacja meteo). Poniżej - punktowa charakterystyka stacji.

Dane dostępne dla wszystkich

Mierzyn-meteo udostępnia dane bieżące i historyczne - wszystkim zainteresowanym.

Odczyt najważniejszych parametrów

Stacja odczytuje m.in.: temperaturę, ciśnienie, wilgotność, opady, kierunek i siłę wiatru.

Dane dostępne na bieżąco

Stacja raportuje dane do internetu 2-3 razy na minutę - są to więc praktycznie dane bieżące.

Przystępna prezentacja danych

Dane dostępne w formie tabelarycznej lub graficznej. Wkrótce - własne oprogramowanie :)

Dostęp przez smartfona

Serwis, do którego raportuje stacja udostępnia appki na urządzenia mobilne (Android, iOS).

Dogodna lokalizacja

Stacja jest umiejscowiona w przybliżeniu w centralnej części Mierzyna.

To ja, Wasza stacja meteo :)

Stacja pogodowa Eurochron EIWS-1 jest średniej klasy stacją produkcji niemieckiej z rodziny osobistych stacji meteo (personal weather station - PWS), o wyższej dokładności pomiarów od innych stacji tej klasy.

Stacja została włączona do serwisu Weather Underground i raportuje dane on-line, pozwalając na bieżące śledzenie stanu pogody bezpośrednio w Mierzynie.

Przypuszczalnie jest to pierwsza i jedyna stacja tego typu z Mierzyna raportująca dane pogodowe on-line.
Image